MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)

Our Nasza odpowiedzialność

27 grudnia 2021

Powrót do natury

Stajemy się coraz bardziej cyfrowo połączeni, a jednocześnie czujemy się coraz bardziej odseparowani. Wielu z nas spędza większość czasu w pomieszczeniach zamkniętych, obcując z naturą za pośrednictwem ekranów. Kiedy tracimy kontakt z naturą, tracimy również kontakt ze sobą.

Łącząc się ze światem przyrody, możemy zrozumieć, jak wszystkie żywe istoty na ziemi są połączone i jak bardzo jesteśmy od siebie zależni. Tak jak rosną kwiaty, rośliny i warzywa, tak i my wzrastamy. Kiedy my, ludzie, żyjemy w harmonii z naturą, mamy również tendencję do życia w sposób bardziej zrównoważony, prowadzimy zdrowszy tryb życia i wnosimy pozytywny wkład w otaczający nas świat.

Niezależnie od punktu wyjścia, czy jest to pierwszy raz, koniec stresującego tygodnia, czy zbyt wiele godzin spędzonych przed ekranem, Nelson Garden może pomóc Ci ponownie połączyć się z naturą.

Reconnect-To-Nature-11-1920x1280.jpg

Zajmujemy stanowisko

Świat, w którym żyjemy, stoi w obliczu wielu wyzwań, takich jak nierówności i utrata różnorodności biologicznej. Jednocześnie globalne ocieplenie zagraża możliwości dalszego istnienia życia ludzkiego na naszej planecie. W Nelson Garden staramy się przyczyniać do tworzenia lepszego świata i być częścią rozwiązania. Dlatego zdefiniowaliśmy pięć głównych obszarów, w których możemy zrobić najwięcej dobrego i w których istnieją możliwości poprawy.

Nasze obszary zainteresowania to:

Zmniejszenie oddziaływania na klimat – Dążymy do przestrzegania prawa o klimacie (Carbon Law) i będziemy zmniejszać o połowę naszą emisję dwutlenku węgla w każdej dekadzie od 2020 do 2050 roku.

Systemy obiegowe i zrównoważone surowce – Bierzemy odpowiedzialność za cały cykl życia naszych produktów i zamykamy nasze cykle.

Zwiększona bioróżnorodność – Chcemy przyczynić się do zwiększenia bioróżnorodności, między innymi poprzez promowanie nasion, które sprzyjają większej różnorodności i zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Zrównoważony łańcuch wartości – Będziemy oferować produkty, które są wytwarzane w uczciwych warunkach pracy i używane w sposób odpowiedzialny.

Zdrowe społeczności i style życia – Przyczynimy się do powstania społeczeństwa integracyjnego, dobrobytu osobistego i poprawy jakości życia poprzez zapewnienie możliwości uprawiania.

leafs_double_new.svgCertyfikacja środowiskowa

Nasz system zarządzania środowiskowego jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie sprzedaży i dystrybucji pakowanych produktów ogrodniczych do sklepów na rynku skandynawskim.

Zobacz certyfikat.

Nelson Garden – Polityka zrównoważonego rozwoju, środowiska i jakości

Firma Nelson Garden będzie dostarczać produkty i usługi o odpowiedniej jakości i o możliwie najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko i klimat w celu zabezpieczenia i ochrony środowiska. Nelson Garden przestrzega obowiązujących przepisów, wewnętrznych i zewnętrznych wymogów dotyczących środowiska, klimatu, jakości i odpowiedzialności społecznej.

Zmniejszony negatywny wpływ na klimat
Poprawimy efektywność wykorzystania energii i będziemy korzystać z odnawialnych źródeł energii.

System obiegu zamkniętego i zrównoważone surowce
Przestrzegamy tzw. hierarchii postępowania z odpadami i koncentrujemy się na zapobieganiu powstawania odpadów.
Wzmacniamy udział materiałów pochodzących z recyklingu, zwiększamy ponowne wykorzystanie i recykling naszych produktów oraz dążymy do stopniowego wycofywania materiałów nieodnawialnych.

Zwiększona różnorodność biologiczna
Pomożemy naszym konsumentom przyczynić się do ochrony i zwiększenia bioróżnorodności.

Zrównoważony łańcuch wartości (od dostawcy do klienta)
Nasze produkty i usługi będą wytwarzane w godziwych warunkach i używane w sposób odpowiedzialny.

Zdrowe społeczeństwo i zdrowy styl życia
Wzmocnimy zrozumienie, w jaki sposób rolnictwo ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie, nasze społeczeństwo i naszą planetę.

Podsumowanie
Stale ulepszamy sposób, w jaki rozwiązujemy kwestie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i jakości w naszych procesach, które mają pozytywny wpływ zarówno na działalność Nelson Garden, jak i na naszych interesariuszy.