MISSING_TRANSLATION (TOPBAR.IMPERSONATE_ACT_AS)
Reconnect to nature
 • item.textBezpłatne zwroty
 • item.textSzybka dostawa
 • item.textZałożony w 1933 r.
Wskazówki i inspiracje

Warunki konkursu

11 August 2023

Warunki konkursu w wersji kompletnej

Biorąc udział w konkursie Nelson Garden, uczestnik wyraża zgodę na poniższe warunki:

 1. Konkurs będzie trwał tylko przez okres podany na stronie konkursowej.
 2. Organizatorem konkursu jest Nelson Garden AB.
 3. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla osób z Polski.
 5. Zgłoszenia konkursowe muszą być przesłane zgodnie z instrukcjami na stronie konkursowej.
 6. Akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w okresie trwania konkursu.
 7. Biorąc udział w konkursie, uczestnik konkursu przyznaje firmie Nelson Garden prawo, bez płatności lub dodatkowego upoważnienia, do wykorzystania nazwiska lub pseudonimu użytkownika w kanałach cyfrowych w celu ogłoszenia zwycięzców konkursu.
 8. Jury z firmy Nelson Garden wybierze zwycięzcę. Od decyzji nie można się odwołać.
 9. Zwycięzca zostanie powiadomiony osobiście pocztą elektroniczną, a imię i nazwisko i/lub pseudonim zwycięzcy zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Nelson Garden, koncie na Instagramie oraz na Facebooku po zakończeniu okresu konkursowego.
 10. Aby otrzymać nagrodę, uczestnik musi odpowiedzieć na prośbę o kontakt ze strony Nelson Garden za pośrednictwem poczty elektronicznej i podać nazwisko i adres, na który można wysłać nagrodę. Jeśli zwycięzca nie odpowie Nelson Garden w ciągu jednego tygodnia, zostanie wybrany kolejny zwycięzca.
 11. Nelson Garden nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub nieprawidłowe zgłoszenia, które nie zostaną uwzględnione w konkursie.
 12. Nelson Garden zdyskwalifikuje zgłoszenia konkursowe, które zostaną uznane za nielegalne, nieetyczne lub obraźliwe.
 13. Podane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysyłki nagród i nie będą przechowywane.
 14. Ewentualne podatki od wygranych płaci zwycięzca.
 15. Instagram, Facebook ani żadna inna platforma społecznościowa nie jest zaangażowana w konkurs.